Privacy beleid

Welke informatie verzamelen we over u?

Bij het bezoeken van onze website houden we volgende gegevens bij:

  • De pagina’s die bezocht worden
  • Het IP-adres en een identificatie-tekst die uw browser ons stuurt. Bv: “een Telenet bezoeker bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel” of “Een klant van KPN Nederland gebruikte Firefox op Windows 10”.

 

Onze website bevat een contactformulier. Als u het contactformulier invult, houden we de gegevens bij die u zelf verstrekte in het formulier, en opnieuw het IP-adres en tijdstip waarop u het formulier invulde.

 

Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we de informatie die u zelf opgeeft (naam, emailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke email-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal enz.

 

Wie verzamelt deze info over u?

Wij, dat is Pinga Group bv. Onze maatschappelijke zetel is op de Gustaaf Callierlaan 56/801, 9000 Gent. Ons KBO nummer is BE0671822295. U kan ons het makkelijkst via Email bereiken op info@pingagroup.com.

 

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier, deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geeft u ons toestemming om de gegevens te verwerken.

 

De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf.

 

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Voor de nieuwsbrief hebben we deze informatie nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier, gebruiken we de informatie waarvoor ze bedoeld is: om contact met u op te nemen en de mogelijkheden van onze software aan u voor te stellen.

 

Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

 

De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

 

Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 2 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief, voor website bezoekers is dat 2 jaar. Van sommige gegevens is wettelijk bepaald hoe lang we die bijhouden. In dat geval houden we ons uiteraard aan de wet.

 

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. Voor de nieuwsbrief gebruiken we een externe dienst om het uitsturen en optimaliseren van de nieuwsbrief te verzorgen. Onze hosting-firma verwerkt de “logbestanden” van uw bezoek. Zij ontvangen uw ip adres, de identificatie die uw browser meestuurt en de pagina's die u bezoekt op onze site. Als u het contactformulier invult, wordt de inhoud van het formulier ons doorgestuurd via email.

 

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email of schriftelijk contact met ons op.

 

Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden.

 

Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Gegevens Beschermings Authoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Onze website wordt in Europa gehost, door een Europese Hosting-provider.